ด้วยการพลิกแต่ละบัตรที่มีการโยนลูกเต๋าทุก
คุณอาจจะเป็นผู้ชนะต่อไป

ลอง ตอนนี้